Sosyal medya yalnızlığı kitap oldu

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Lale Barçın Aka, 18-55 yaş aralığında yer alan ve sosyal medya kullanan 248’i kadın, 168’i erkek 416 kişi üzerinde bir araştırma yaptı. Araştırma genel kanının tersine sosyal medyanın insanları yalnızlaştırmadığı, tam tersine yalnızlık hissinden kurtardığını ortaya çıkardı. Ancak aynı araştırmaya göre, bu sosyalleşme insanları aile içi iletişimden koparıyor ve aileden uzaklaştırıyor.

“Sosyal Medya Kullanımı ve Yalnızlık” ismiyle kitap haline getirilen araştırma pandemi süreci ve sonrasında sosyal medya ve yalnızlık ilişkisine odaklanıyor. Dr. Lale Barçın Aka çalışmasıyla ilgili şunları söyledi:

“Bulunduğumuz çağda yeni iletişim teknolojilerinin, internetin ve sosyal medyanın kullanımının yaygınlaşması ile bireyler rutin olan pek çok işlerini artık web üzerinden gerçekleştiriyor. Sosyal medya kullanımı ve yalnızlık olgusu üzerine yaptığımız araştırma farklı bulgular ortaya koydu.

AİLE İÇİ YALNIZLIK ÇOK FAZLA
Araştırmanın temel hedefleri ilk olarak, sosyal medya kullanıcılarının sosyal medya kullanım davranışları ile gerçek dünyadaki sosyal hayatları ve yalnızlık kavramı ile ilişkilerini incelemekti. Bu açıdan sosyal medya kullanıcılarının sosyal medya kullanım davranışları ve motivasyonları ile hissettikleri yalnızlığın sosyal, duygusal ve ailesel boyutlarını inceledik. Elde edilen bulgular neticesinde aile içi hissedilen yalnızlık beklenilenden daha yüksek çıktı. Davranışları incelerken de bu yalnızlığın sosyal medyada kendi çektiği videoları ve kendine ait fotoğrafları paylaşma, fotoğraflara bakma, kendi ürettiği yazı ve görüşlerini paylaşma eylemleriyle bağlantılı olduğunu gördük. Örneğin fotoğraf paylaşım sitelerini kullanma sıklığı arttıkça duygusal yalnızlığın azaldığını söylemek mümkün.

ZAMAN VE MEKANDAN BAĞIMSIZIZ
Yani sosyal medyada kendi fotoğraflarını paylaşma sıklığı ile sosyal yalnızlık arasında negatif bir ilişki var. Ancak bireyin sosyal medyadaki paylaşma sıklığı arttıkça aile ilişkilerinde yalnızlık düzeyinin arttığını söylemek mümkün. Sosyal medyanın buradaki etkisi özellikle zayıf aile ilişkileri için geçerli. Aile içinde kendini yalnız hissettiğinde birey sosyal medyaya yöneliyor. Özellikle pandeminin etkisiyle artık yer ve zamandan bağımsız hareket edebiliyoruz. Çevrimiçi toplantıdayken bile aynı anda başka yerlerde görüşmeler yapabiliyoruz. Aile içinde de iletişim zaten zayıfsa sosyal medya kullanımı ile iyice kopuyor.

SOSYAL ETKİLEŞİM DÜŞÜK
İlgimizi çeken önemli bir sonuç da sosyal medyanın kullanım alanı oldu. Sosyal medya kullanım motivasyonlarında gündemi takip etme ve kendini gerçekleştirme alt istekleri öne çıktı. Buna karşı sosyal etkileşim motivasyonunun ise sosyal medya kullanımında etkisi sanıldığı kadar yüksek değil.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x